เลขเด็ด หลวงพ่อเสน่ห์ 16/11/65 แนวทางหวยพารวย

เลขเด็ด หลวงพ่อเสน่ห์ 16/11/65 แนวทางหวยพารวย

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 65 ได้มีการจัดพิธีสรงน้ำสรีระสังขารหลวงพ่อ ณ วัดพันสี ต.ท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี ซึ่งพิธีนั้นได้เริ่มขึ้นในช่วงเวลา 14.00 น. โดยมีพระราชอุทัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานสงฆ์ ร่วมกับ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระ พระสงฆ์ สามเณร...