สถิติหวยเดือนเมษายน 01/04/65

16 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 100787 เลขท้าย 2 ตัว 56 เลขหน้า 3 ตัว 013 – 143 เลขท้าย 3 ตัว 264 – 478

1 เมษายน 2564 รางวัลที่ 1 472270 เลขท้าย 2 ตัว 05 เลขหน้า 3 ตัว 283 – 755 เลขท้าย 3 ตัว 393 – 577

1 เมษายน 2563 รางวัลที่ 1 051095 เลขท้าย 2 ตัว 22 เลขหน้า 3 ตัว 285 – 430 เลขท้าย 3 ตัว 191 – 364

16 เมษายน 2562 รางวัลที่ 1 570331 เลขท้าย 2 ตัว 23 เลขหน้า 3 ตัว 512 – 930 เลขท้าย 3 ตัว 966 – 968

1 เมษายน 2562 รางวัลที่ 1 109767 เลขท้าย 2 ตัว 52 เลขหน้า 3 ตัว 888 – 959 เลขท้าย 3 ตัว 403 – 975

16 เมษายน 2561 รางวัลที่ 1 739229 เลขท้าย 2 ตัว 60 เลขหน้า 3 ตัว 273 – 654 เลขท้าย 3 ตัว 076 – 526

1 เมษายน 2561 รางวัลที่ 1 412073 เลขท้าย 2 ตัว 85 เลขหน้า 3 ตัว 131 – 787 เลขท้าย 3 ตัว 638 – 924

16 เมษายน 2560 รางวัลที่ 1 816729 เลขท้าย 2 ตัว 40 เลขหน้า 3 ตัว 766 – 973 เลขท้าย 3 ตัว 241 – 807

1 เมษายน 2560 รางวัลที่ 1 392785 เลขท้าย 2 ตัว 80 เลขหน้า 3 ตัว 020 – 057 เลขท้าย 3 ตัว 500 – 709

 

สถิติหวยเดือนเมษายน 01/04/65

สถิติหวยเดือนเมษายน 01/04/65