ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร (วัดพระปรางค์) ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย มีการจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มองค์พระปรางค์ ประจำปี 2565 เป็นปีที่ 108 โดยช่วงเช้า นายสมศักดิ์ พุ่มชื่น นายกเทศมนตรีเมืองศรีสัชนาลัย และ นายสมนึก สุกอร่าม กำนัน ต.ศรีสัชนาลัย นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมตักบาตรรับอรุณ และบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด

หลังเสร็จพิธีสงฆ์ ผู้ว่าฯ ทำพิธีตัดริบบิ้น และลั่นฆ้องเปิดงาน จากนั้นไปยังบริเวณซุ้มพระร่วง พระลือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัด เพื่อวางดอกไม้ธูปเทียนเป็นการสักการบูชา และจุดประทัดถวายจำนวน 500 นัด เสียงดังกึกก้องทั่วบริเวณ ท่ามกลางความสนใจของผู้ร่วมพิธี โดยหลังจากสิ้นเสียงประทัด ปรากฏมีเลขหางประทัดคือ 179 และ 21 แต่บางคนมองเห็นเป็น 91

งานประเพณีห่มผ้าองค์พระปรางค์มีประวัติความเป็นมาเมื่อครั้งสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ทรงยกทัพไปปราบก๊กพระเจ้าฝาง ราวปี พ.ศ. 2310 เมื่อได้รับชัยชนะ พระองค์เสด็จกลับมาห่มผ้าองค์พระปรางค์ และจัดงานสักการะ นานถึง 3 วัน 3 คืน ต่อมาปีพุทธศักราช 2457 ขณะที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจสังฆณฑลฝ่ายเหนือ ได้เสด็จมาถึงวัดนี้

เลขเด็ด ห่มผ้าองค์พระปรางค์ 16/03/65

179 – 21 – 91

 

ห่มผ้าองค์พระปรางค์ 16/03/65

ห่มผ้าองค์พระปรางค์ 16/03/65